Katedra Prawa Kanonicznego
pokój nr 101

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

  Wykłady:

  1. Normy generalne
  2. Lud Boży
  a. Wierni
  b. Hierarchiczny ustrój Kościoła
  c. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego
  3. Nauczycielskie zadania Kościoła
  4. Uświęcające zadania Kościoła
  a. Sakramenty
  b. Pozostałe akty kultu Bożego
  c. Miejsca i czasy święte
  5. Dobra doczesne Kościoła
  6. Sankcje w Kościele
  7. Procesy
  a. Postępowanie sądowe w ogólności
  b. Procesy sporne
  c. Niektóre procesy specjalne

  Ćwiczenia:

  1. Prowadzone są z przedmiotów przewidzianych w ratio studiorum
  2. Proseminarium
  3. Seminarium naukowe